(1kB)
(2kB) Dostęp do skał
Porozumienie dotyczące wspinania w Mirowie od 2008 roku

Po zmianach własnościowych Grzędy Mirowskiej zostały ustalone zasady formalne dotyczące wspinania w Mirowie

  1. Każdy wspinacz zobowiązany jest przed rozpoczęciem wspinaczki wpisać się do książki wyjść, znajdującej się u sołtysa wsi Mirów Pana Józefa Mygi, co jest równoważne oświadczeniu o świadomości podejmowanego ryzyka, uprawianiu wspinaczki na własną odpowiedzialność, znajomości zasad wspinaczki i używaniu odpowiedniego, atestowanego sprzętu.

  2. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w naturalną rzeźbę skały, w tym używania haków, młotka, czekanów i raków. W związku z powyższym wspinaczka techniką sztucznych ułatwień z użyciem haków oraz dry-tooling są niedozwolone.

  3. Osadzanie i wymiana stałych punktów asekuracyjnych, w tym ubezpieczanie nowych dróg, dozwolone jest wyłącznie osobom do tego upoważnionym, posiadającym licencję ekipera Polskiego Związku Alpinizmu.

  4. Stanowiska zjazdowe służą przede wszystkim do zjazdu po poprowadzeniu drogi. Używanie ich do wspinaczki z górną asekuracją wymaga bezwzględnie założenia karabinka zakręcanego.

  5. Organizacja imprez integracyjnych i innych komercyjnych sposobów wykorzystania skałek Grzędy Mirowskiej możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu każdorazowej zgody gospodarzy terenu - Państwa Laseckich.

  6. Biwakowanie, palenie ognisk i parkowanie pojazdów powinno się odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

  7. Śmieci zabieramy ze sobą. Zostawmy podnóże skałek w takim stanie, w jakim chcielibyśmy je zastać następnym razem.

  8. Pamiętajmy, że nie tylko wspinacze są gośćmi Grzędy Mirowskiej. Uszanujmy potrzeby innych użytkowników.

(inf. Mariusz Biedrzycki, www.naszeskaly.pl)
(1kB)

(1kB)
Strona główna | Aktualności | Zawody | Artykuły | Przegląd prasy | Sztuczne ściany | Galerie | Topo rejonów | Szpej | Katalog | Message board | Sklep | rP media
(1kB)
e-mail: info@redpoint.pl
(c) 1999-2010 red point grafix
Strona zoptymalizowana dla rozdzielczności 800x600 lub wyższej, true color, hosted by NetArt
(1kB)